Halaman

    Social Items

PENAFIANTanomkinotuan.blogspot.com adalah dengan ini tidak mewakili atau menyokong ketepatan atau kebolehpercayaan sebarang maklumat, kandungan atau aktiviti pengiklanan, diedarkan menerusi, atau jaringan rangkaian, muat turun atau akses daripada mana-mana perkhidmatan yang terkandung dalam laman sesawang ini, atau kualiti apa-apa produk, atau apa-apa perkhidmatan yang dipaparkan, pembelian, atau yang anda perolehi dari pengiklanan atau sebarang maklumat lain yang ditawarkan atau mempunyai hubungkait dengan perkhidmatan di dalamnya.

Anda dengan ini mengakui bahawa sebarang kebergantungan terhadap bahan-bahan di dalamnya hendaklah atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri. Tanomkinotuan.blogspot.com tidak bertanggungjawab sebarang kerosakan, kecacatan, kehilangan, kecederaan, dari menggunakan informasi di dalamnya. Tanomkinotuan.blogspot.com berhak membuat pembetulan semula dan tanpa sebarang obligasi, dengan menambahbaik terhadap atau memperbetulkan sebarang kesalahan yang terkandung dalam perkhidmatan ini atau segala bahannya.


Semua hak cipta terpelihara, sebarang bahagian bahan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan semula baik dengan cara elektronik, mekanik dan sebagainya tanpa izin terlebih dahulu daripada penulis.


Tanomkinotuan.blogspot.com menghormati hak-hak (termasuk hak harta intelek) dan dengan ini diharap ia juga dihormati oleh sesiapa sahaja. Jusery Bin Jausin

tanomkinotuan.blogspot.com,
Keningau, Sabah, Malaysia.


Tiada ulasan